Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název: Správa majetku města Miroslavi, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Oficiální
  Správa majetku města Miroslavi, příspěvková organizace
  Příkopy 1202/17, 671 72 Miroslav
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Oficiální

  Správa majetku města Miroslavi, příspěvková organizace
  Příkopy 1202/17, 671 72 Miroslav
 • 4.3 Úřední hodiny
Pondělí6:30 – 11:0011:30 – 16:00
Úterý6:30 – 11:0011:30 – 15:00
Středa6:30 – 11:0011:30 – 16:00
Čtvrtek6:30 – 11:0011:30 – 15:00
Pátek6:30 – 11:0011:30 – 14:30
 • 4.4 Telefonní čísla
  telefon: 515 333 290
  telefon: 515 334 028
  telefon: 725 958 830
 • 4.5 Čísla faxu
  fax: –
 • 4.6 Adresa internetové stránky
  www.smm-miroslav.cz

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 23733741 / kód banky: 0100

6. IČ
Identifikační číslo
49438018

7. DIČ
Daňové identifikační číslo
CZ49438018

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace – získání informací

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Informace pro občana

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
 • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzory licenčních smluv
 • 16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.