Elektronické hlášení poruch

Porucha veřejného osvětlení

Nahlásit poruchu veřejného osvětlení můžete nyní nonstop i z domova prostřednictvím mapového portálu města. Odkaz na mapový portál najdete na webových stránek Správy majetku města Miroslavi, nebo na stránkách města Miroslav. Pro otevření mapového portálu použijte „vstup pro veřejnost“.

V zobrazené mapě naleznete číslo nefunkčního svítidla a poruchu můžete následně ohlásit stiskem tlačítka „Hlášení poruch“. V případě, že porouchané svítidlo je v mapě zvýrazněno, porucha již byla nahlášena. Doba odstranění poruch není pevně dána. Odvíjí se od složitosti opravy a nutnosti použití další techniky (např. plošina, výsuvný žebřík).

Poruchu můžete ohlásit tlačítkem „Hlášení poruch“ viz červená šipka nad mapou.

Nahlásit poruchu světla

Samozřejmě je možné nadále hlásit poruchy i telefonicky nebo osobně na Správě majetku města Miroslavi.

Porucha vodovodního řádu

Nahlásit poruchu vodovodního řádu můžete telefonicky na níže uvedená čísla:

Milan Barták
mobil: 725 043 400

Jiří Kozina
mobil: 730 128 672