Organizační struktura

ŘEDITELKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Ivana Procházková
telefon: 515 333 290 • mobil: 725 958 767
e-mail: smmreditel@smm-miroslav.cz

EKONOMKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Bc. Hana Vítová
telefon: 515 333 402 • mobil: 702 193 301
e-mail: smmekonom@smm-miroslav.cz

PERSONALISTKA
Hana Bauerová
telefon: 515 334 028 • mobil: 601 590 626
e-mail: personalistka@smm-miroslav.cz

ADMINISTRATIVA, POKLADNA
Šárka Ambrozková
telefon: 515 334 028 • mobil: 725 958 830
e-mail: administrativa@smm-miroslav.cz

Adresa e-podatelny
epodatelna@smm-miroslav.cz