Zimní údržba města a její nedostatky

Vážení spoluobčané Miroslavi a Kašence,

chtěl bych Vás informovat o zimní údržbě města a problémech, se kterými se SMM Miroslavi potýká. O nejpalčivějším problému jsem se již zmínil v minulém čísle zpravodaje, ve kterém jsem apeloval na parkující vozidla, která nám brání v kvalitní zimní údržbě komunikací a chodníků.

Nejsložitější odhrnování sněhu je stále na ulici Větrné, kde někteří majitelé vozidel stojí na chodnících a vozovkách. Tím nám blokují úklid a sami si vystavují svoje vozidla nebezpečí poškození naší technikou a zvyšují riziko kolize s projíždějícími vozidly. Tento jev se objevuje v menší míře i v dalších částech města.

Celé město je v rámci plánu zimní údržby rozděleno do  tří pořadí a úseků uklízených ručně.

Každé pořadí má časový harmonogram, do kdy se musí ulice daného pořadí uklidit při napadení sněhové pokrývky vyšší jak 5 cm. Rychlost údržby je závislá na kvalitě techniky SMM a na průjezdnosti  techniky městem. Z důvodu těchto nevhodně stojících automobilů dochází k prodlužování času úklidu a některé úseky jsou uklizeny nedostatečně.

Nejsložitější situace je v úsecích města, kde jsou kopečky. Na těchto komunikacích nám stávající  traktory bez předních náhonů kloužou a dost často nedokážeme tyto úseky  projet. Prosím o pochopení a zvýšenou opatrnost při projíždění těchto úseků, které mohou byt kluzké.

Do rozpočtu roku 2012 má SMM příslíben vedením města (v rámci obměny technického parku) nákup traktoru s předním náhonem, posypového vozu a sněžného pluhu. Nový pluh bude osazen gumovým břitem, který je šetrnější k opraveným komunikacím, obrubníkům, dlažbám a nebude uvolňovat litinové rámy kanalizačních poklopů a dešťových vpustí. V lednu letošního roku jsme pořídili užší pluh za malotraktor VIVID, kterým budeme projíždět i užší úseky chodníků. V případě vyřešení problému s parkováním vozidel na ul. Větrná, budeme i zde chodníky udržovat.

V roce 2011 plánujeme opravit cca 200 m nejvíce poškozených chodníků a 200 m chodníků předláždíme zámkovou dlažbou. Bude se jednat o nejproblematičtější úseky, které nás nejvíce trápí při zimní údržbě. V měsíci březnu bude zakoupena řezačka asfaltových povrchů a vybrační deska. Tuto techniku zapojíme ihned v jarních měsících do oprav velkého množství výtluků, které nás všechny trápí a poškozují tak vozidla.

Ing. Martin Plechatý, SMM Miroslavi, p.o.