Vyvážení jímek a likvidace odpadních vod

  • Vyvážení jímek, septiků, žump a likvidace odpadních vod na objednávku.
  • Jednorázovou likvidaci odpadních vod provádíme na objednávku.
  • V případě opakované likvidace odpadních vod je vyhotovena smlouva.
  • Odpadní vody, likvidované na ČOV musí svým složením odpovídat platnému kanalizačnímu řádu obce.
  • Nabízíme smluvní partnery pro odvoz odpadních vod.

Správa majetku města Miroslavi

Procházková Ivana
telefon: 725 958 767
e-mail: smmreditel@smm-miroslav.cz

Čistírna odpadních vod Miroslav

Trejba Jiří
telefon: 724 168 182