Nemocné stromy v zámeckém parku

V měsíci březnu bylo v zámeckém parku vykáceno pět stromů, které vykazovaly vizuálně patrné a dlouhodobě se rozvíjející defekty. K vykácení těchto nemocných stromů bylo nutné vyřídit povolení, které město získalo.

Chtěl bych poděkovat vedení města za dobrou spolupráci a vyčlenění nemalých prostředků na vykácení nemocných stromů. Samotné kácení prováděly dvě odborné firmy a dva menší kaštany vykácel Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Všechny provedené práce byly provedeny na vysoké úrovni a nedošlo k žádným škodám na majetku města ani občanů.

Po vykácení a odfrézování pařezů provedla Správa majetku města celkovou likvidaci stromů a úklid ploch po kácení. Kvalitní vykácené dřevo bylo prostřednictvím městského úřadu  prodáno občanům města.

K článku přikládám fotodokumentaci, na které si můžete prohlédnout závažné defekty vykácených stromů, například velké dutiny a rozsáhlá hniloba na kmenech. Největší skrytou vadu vykazoval strom u WC v letním kině, kde se po jeho rozřezání ukázala rozsáhlá dutina s hnilobou, která svou velikostí předurčovala strom k pádu. Strom by svým vzrůstem a nakloněním při pádu značně poškodil  WC, kde v současné době probíhá celková rekonstrukce.

Pro občany, zajímající se o dendrologii, bych chtěl sdělit přibližné stáří vykácených stromů. Stromy v areálu letního kina měly stáří cca 82 a 94 let a u kaštanů vedle zámecké zdi bylo napočítáno stáří cca 125–130 let. V měsíci únoru SMM odklidila z prostoru bývalého areálu minigolfu pařez po vývratu o váze 4,2 tuny.

Ing. Martin Plechatý, SMM Miroslavi, p.o.