Konec roku 2010 na správě majetku města Miroslavi

Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás informovat o událostech, které SMM Miroslavi v období konce roku realizuje, a které plánujeme do roku 2011. Nejdůležitější novinkou, která se nám podařila a byla radou města schválena, je nákup nového rypadlonakladače VF Venieri 1.33 B, který nahradí stávající smykový nakladač UNC-060 z roku 1988. Tento moderní víceúčelový stroj využijeme v zimní údržbě a v celé letní sezóně se zapojí do údržby města, jak při opravách komunikací, opravách chodníků, poruchách vody, kanalizace a úklidu. V případě zájmu občanů, Vám budeme schopni provádět drobné výkopové práce a terénní úpravy. Po seznámení s technickým parkem SMM jsem připravil a radě města předložil plán obměny technického parku, který je rozložen do celého volebního období 2010 – 2014. Pro rok 2011 je dále v návrhu nákup kontejnerového vozidla za stávajíci vozidlo Avia, která po 21 letech dosluhuje. Dále plánujeme nákup drobné techniky určená k opravám vozovek a chodníků. Pro následující roky je v plánu výměna vozidla Multicar M25, oba traktory, vozidlo Škoda pick-up, pohotovostní vozidlo LUBLIN,  dva sněžné pluhy, posypový vůz a vybrační vál. Plánovaná obměna předpokládá investici v každém roce cca 1.200.000,-Kč. Jsem si vědom, že tyto nemalé prostředky z rozpočtu města budou velkým přínosem a v krátké době se městu několikanásobně vrátí v podobě kvalitní celoroční údržby. Občanům města  přinese nová technika rozšíření služeb, které Vám budeme moci nabídnout.

Pro lepší komunikaci a zviditelnění SMM bylo zpracováno nové logo a nastaveny www stránky (www.smm-miroslav.cz), které budou v plnném rozsahu spuštěny v roce 2011. Nyní na stránkách najdete všechny důležité údaje pro Vaši komunikaci včetně pracovní doby. Grafické řešení loga má symbolizovat základní činnosti SMM, kterými jsou vodní hospodářství, komunikace, zeleň, stavby. Věřím, že s lepší informovaností budete mít možnost si udělat celkový obrázek o všech činnostech správy, které pro Vás v průběhu roku zajišťujeme.

V měsíci listopad jsem společně s panem starostou města navštívil Slavkov u Brna, kde jsme si  prohlédli zajímavý projekt na likvidaci a zpracování bioodpadů. Jedná se o projekt kompostárny, který je podporován dotačním programem MŽP ČR s dotací cca 90%. Likvidace všech odpadů se obecně stává velkým problémem celé EU a náklady na likvidaci odpadů stále rostou. Není daleko doba, kdy všechny firmy a organizace budou povinny přesně evidovat svá odpadová hospodářství a dokládat způsob likvidace odpadů. V tomto projetku vidím pro město Miroslav zajímavé řešení likvidace organické hmoty z celé letní a podzimní údržby zeleně ve městě, z Vašich polností, zahrádek a předzahrádek. Vyprodukovaný kompost lze využít na rekultivaci a v neposlední řadě jej může po dobu pěti let získat občan zcela zdarma (jedná se o podmínku dotace). Vybudováním kompostárny získá město jedno nové pracovní místo a smysluplné využití skládky Štěpánov. Součástí projektu je svozové kontejnerové vozidlo, traktor, štěpkovač, překopávač a třídíč.

Věřím, že by projekt mohl najít podporu rady města i zastupitelů. V případě zakoupení nové techniky – projektoru na prezentace při jednáních zastupitelstva Vás rád seznámím s celým projektem kompostárny.

Začalo období zimní údržby města, kdy je na SMM kladen úkol shrnování sněhu z chodníků a komunikací, včetně posypu. Prosím všechny občany (motoristy), aby v době padání sněhu umísťovaly svá vozidla na místa, která budou umožňovat kvalitní údržbu. V některých částech města je velkým problémem tuto údržbu zajistit. S traktory, které nemají přední náhony je jen otázkou času, kdy dojde k poškození některého Vašeho vozidla. Vhodným parkováním ulehčíte práci zaměstnancům SMM a zrychlíte údržbu města.

Na závěr bych Vám chtěl jménem svým a jménem všech zaměstnanců SMM popřát krásné prožití svátků vánočních, Silvestra plného úsměvu s přátely a do nového roku hodně zdraví a stěstí v osobním životě.

Ing. Martin Plechatý, SMM Miroslavi, p.o.