Elektronické hlášení poruch vody

Porucha vodovodního řádu

Nahlásit poruchu vodovodního řádu můžete telefonicky na níže uvedená čísla:

Milan Barták
mobil: 725 043 400

Jiří Kozina
mobil: 730 128 672