Daň z přidané hodnoty u vodného a stočného

Od 1. 5. 2020 klesá sazba DPH u vodného a stočného z původních 15 % na 10 %. Konkrétně se jedná o dodávku pitné vody prostřednictvím vodovodů. Snížená sazba bude také u stočného.

DPH je sazbou daně, kterou stanoví stát a stát ji také vybírá.
Od 1. 5. 2020 bude snížena konečná cena pro odběratele včetně DPH o 5 %.

Fakturace spotřeby vody za 1 Q 2020 byla provedena odhadem a byla zatížena sazbu 15 % DPH.
Fakturace z DUZP 30. 4. 2020 bude provedena dle skutečných odečtů, samoodečtů a bude zatížena sazbou 15 % DPH.

Stáhnout PDF dokument