Spolek Stromy v krajině – chceme sázet stromy

Stromy v krajině, to je název nedávno ustaveného občanského sdružení v Miroslavi. Zakládající členové si kladou za cíl vysazovat v Miroslavi, ve městě i v jeho nejbližším okolí, stromy, pečovat o ně ve spolupráci s městem Miroslav a přispívat tím k ozdravění i ke zkrášlení a zušlechtění našeho města. Rádi bychom, aby se do našeho města také vrátily některé staré tradiční druhy. O činnosti občanského sdružení Stromy v krajině vás budeme informovat především prostřednictvím Miroslavského zpravodaje. Občanské sdružení Stromy v krajině je otevřeno všem, jimž leží na srdci zájem města, mají rádi přírodu a jsou ochotni účastnit se činnosti dle svých možností.

Lia Ryšavá, jménem o.s. Stromy v krajině

www.stromyvkrajine.cz

Lipová alej

V třetím čísle letošního zpravodaje jsem se dočetl o založení občanského sdružení Stromy v krajině. Jsem rád, že Mgr. Marek Pavlík přišel s myšlenkou založit sdružení, které si do hledáčku vzalo stromy, jenž nás obklopují a jsou součástí našeho každodenního života. Město bez stromů a zeleně si nedovedu ani představit. Pro mnohé spoluobčany je v dnešní uspěchané době tato realita samozřejmostí, kterou ani nevnímají.

Letošní abnormálně suchý rok je pro stromy bojem o holé přežití. Na některých stanovištích stromy zasychají a vegetačně strádají. Příroda je však mocná čarodějka, která klimatické výkyvy dokáže ustát a sní i stromy. Stromy v zástavbě i okolo vybudovaných komunikací jsou vysázeny lidskou činností a  plní funkci urbanistickou, přistiňují lokality a v neposlední řadě plní funkci změny klimatických a povětrnostních podmínek. Národy celá staletí sází stromy a obklopují se jejich korunami. Stromy se staly symboly státností mnoha států na naší planetě a jsou posvátnými a nedotknutelnými svědky naší historie.

Miroslav není městem alejí a ucelených stromořadí. Je velká škoda, že naši předkové v Miroslavi více nedbali na krásu krajiny se stromy. Pro rodáky a  pamětníky zůstaly jen vzpomínky na vzrostlé aleje třešní lemující silnici ke křižovatce na Brno, Hostěradice a na Miroslavské Knínice. Torzo hrušňové aleje najdete u silnice na Našiměřice a prořidlá alej ringlí a švestek roste okolo silnice ke Kadovu.

O to víc mě potěšila myšlenka M. Pavlíka vrátit stromy do krajiny našeho katastru na zajímavá stanoviště. Věřím, že práce sdružení najde podporu u vedení města, občanů a podnikatelů. Přeji sdružení hodně vysázených stromů a budu rád, když nezůstane jen u výsadby soliterů, ale najdou se finanční prostředky a chuť do práce pro ozdravení a dosázení stávajících stromořadí v celém katastru našeho města.

Pokud chcete najít vzrostlou a ucelenou alej, musíte se vydat až do místní části Kašenec na ul. Mičurinovu, kde je jediná alej nacházející se v zástavbě města. Stav této lipové aleje je nedobrý a z hlediska významu pro naše město by si zasloužila větší zájem ze strany vedení města a komise zemědělské a životního prostředí. V každém roce by mělo město počítat s údržbou vzrostlých stromů ve městě. Omlazením lipové aleje a dalších stromů v Kašenci by došlo k nutnému kroku pro zachování aleje a zajištění bezpečnosti pro občany na ulici Mičurincova a v okolí hřiště.

V minulém roce byla provedena revitalizace zeleně okolo katolického kostela. Vykácením přestárlých stromů a výsadbou nových stromů u kostela a stromořadí podél hřbitovní zdi katolického hřbitova dalo vedení města najevo, že s výsadbou ve městě počítá. Pevně věřím, že i v následujících letech bude město ve svých rozpočtech vyčleňovat prostředky na novou výsadbou stromů, okrasných dřevin a jejich údržbou.

Ing. Martin Plechatý, SMM Miroslavi, p.o.